Berikut adalah jadual pemulangan buku tek tingkatan 4.

TARIKH TINGKATAN MASA MAKLUMAN PERHATIAN

5 NOVEMBER 2012

 (ISNIN)

4SN1
4SN3
4SN4
4TK2
4SS3
4SS4
4SS6
8.15-8.30
8.30-8.45
8.45-9.00
9.00-9.15
9.15-9.45
9.45-10.00
10.00-10.15
Guru tingkatan akan menguruskan pemulangan buku teks di kelas masing-masing dan setelah selesai, buku akan dihantar ke bilik operasi buku teks. Guru tingkatan akan memastikan murid mematuhi tarikh dan waktu pemulangan yang telah ditetapkan.

6 NOVEMBER 2012

(SELASA)

4SN2
4TK1
4SS1
4SS2
4SS5
8.15-8.30
8.30-8.45
8.45-9.00
9.00-9.15
9.15-9.45

MAKLUMAT PENTING.

Murid hendaklah memastikan buku teks yang akan dipulangkan adalah lengkap. Sebarang kehilangan dan kerosakkan hendaklah digantikan dengan buku baru.