Dengan hormatnya merujuk keputusan mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Sekolah Kali Pertama, sukacita dimaklumkan semua tingkatan diminta mengadakan Mesyuarat Post Mortem bagi peperiksaan yang dijalankan sepanjang tahun. Bagi tujuan ini Mesyuarat Post Mortem Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 1 dan 2, 2011 akan diadakan seperti ketetapan berikut;

 

Hari : Selasa
Tarikh : 10/01/2012
Masa : 11.40 pagi - 12-45 tgh
Tempat : Bilik Mesyuarat


Semua guru sidang petang diwajibkan hadir.

Penolong Ketua Panita perlu menyedia dan membentangkan prestasi pencapaian mata pelajaran masing-masing mengikut format yang telah ditetapkan. Contoh dokumen seperti yang dilampirkan  boleh dijadikan sebagai panduan dalam penyediaan dokumen post mortem.