Berikut adalah minit mesyuarat kali kedua 2012 untuk dimuat turun guru-guru sebagai panduan.

 Sekian Terima Kasih.