1. OBJEKTIF

Prosedur ini bertujuan untuk memastikan pengurusan panitia diurus dengan cekap dan teratur supaya prestasi setiap mata pelajaran bagi peperiksaan pertengahan tahun/ akhir tahun / peperiksaan awam meningkat 3 peratus atau minimum 65 peratus keseluruhan dalam tahun semasa.

2. SKOP

Prosedur ini meliputi semua aktiviti panitia yang berkaitan dengan pengurusan pengajaran dan pembelajaran bagi setiap mata pelajaran.

3. RUJUKAN

3.1. Manual Prosedur Kualiti
3.2. PK 03 Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran
3.3. PK 04 Pengurusan Pencerapan
3.4. PK 05 Pengurusan Peperiksaan
3.5. Surat Pekeliling Ikhtisas 4/1986 – Pengurusan Panitia Mata Pelajaran.
3.6. Surat Pekeliling Ikhtisas 3/1999 – Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran
3.7. SPI Bil 11/2002 dan SPI Bil 5/2003
3.8. Manual Pengurusan Strategi Headcount Akademik Sekolah-sekolah Negeri Johor

4. LAMPIRAN

SILA MUAT TURUN DI BAWAH