1.0 OBJEKTIF

Prosedur ini bertujuan memastikan guru-guru yang mengajar di Sekolah-Sekolah Negeri Johor dicerap minimum dua (2) kali setahun.

2.0 SKOP

Prosedur ini digunakan untuk mengurus pencerapan pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

3.0 RUJUKAN

3.1. Manual Kualiti.
3.2. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) semasa.
3.3. Surat Pekeliling Ikhtisas ( SPI )
SPI Bil 6 / 1985, SPI Bil 3 / 1987, SPI Bil 9 / 2000, SPI Bil 5 dan 9 /2003 3.4. PK 15 Pengurusan Kawalan Perkhidmatan Yang Tidak Akur.

4. DEFINISI

Sila rujuk Definisi Singkatan Perkataan (Manual SPSK)