1. OBJEKTIF]

Prosedur ini bertujuan untuk memastikan 100% murid membuat pinjaman buku di Pusat Sumber Sekolah, minima 10 buah buku setiap murid dalam setahun persekolahan.

2. SKOP

Prosedur ini digunakan bagi pengurusan penggunaan Pusat Sumber berkaitan dengan proses peminjaman dan pemulangan buku dan penggunaan Pusat Sumber oleh murid.

3. RUJUKAN

3.1 Manual Kualiti.
3.2 Manual Sistem Automasi Pusat Sumber Sekolah (sekiranya ada).
3.3 Panduan Piawaian Kualiti Pengurusan Akademik, Sekolah-sekolah Negeri Johor.
3.4 Peraturan Pinjaman dan Pemulangan Buku.
3.5 Buku Panduan Pengurusan Pusat Sumber Sekolah untuk Guru Perpustakaan Dan Media

4. DEFINISI

Sila rujuk Definisi Singkatan Perkataan (Manual SPSK)
4.1 GPM : Guru Perpustakaan dan Media
Guru yang bertanggungjawab menguruskan Pusat Sumber Sekolah.
4.2 PgPs : Pengawas Pusat Sumber di sekolah.
4.3 PmPS : Pembantu Pusat Sumber Pembantu Am Pejabat yang ditugaskan membantu Guru Perpustakaan dan Media.
4.4 PSS : Pusat Sumber Sekolah Merujuk kepada Perpustakaan
4.5 SS : Sistem Pinjaman Manual atau Berkomputer yang digunakan di Pusat Sumber Sekolah.