1. OBJEKTIF

Prosedur ini bertujuan untuk memastikan 100% murid mendapat Perkhidmatan Bimbingan daripada Guru Bimbingan dan Kaunseling dalam Perkhidmatan Bimbingan, Kemahiran Belajar, Perkhidmatan Bimbingan Kerjaya, Perkhidmatan Pembangunan Diri Murid dan Perkhidmatan Bimbingan Motivasi, melainkan dalam hal-hal yang bukan kawalan pihak sekolah.

2. SKOP

Prosedur ini digunakan dalam semua Pengurusan dan Perkhidmatan Bimbingan oleh Guru Bimbingan dan Kaunseling supaya dapat membantu pengurusan diri murid dalam menghadapi proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan.

3. RUJUKAN

3.1. Manual Prosedur Kualiti
3.2. Buku Rekod Perkhidmatan Guru Bimbingan dan Kaunseling
3.3. Surat Pekeliling Ikhtisas/ Surat Siaran

4. DEFINISI

Sila rujuk Definisi Singkatan Perkataan (Manual SPSK)
4.1 KS Ketua Sektor Ketua Sektor, Sektor Pembangunan Kemanusiaan

4.2 PPBK Penolong Pengarah Bimbingan dan Kaunseling Pegawai yang bertanggungjawab kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling di Jabatan Pelajaran Negeri Johor

4.3 PPDSPK Penolong Pegawai Pelajaran Daerah Sektor Pembangunan Kemanusiaan

4.4 PPDBKK Penolong Pegawai Pelajaran Daerah Bimbingan Kaunseling Kerjaya
Murid Pegawai yang bertanggungjawab kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling di Pejabat Pelajaran Daerah

4.5 GBK Guru Bimbingan dan Kaunseling Guru yang berkelayakan dalam Bidang Bimbingan dan Kaunseling, dan dilantik oleh Pihak Jabatan Pelajaran Johor untuk menjalankan tugas sebagai Guru Bimbingan dan Kaunseling di sekolah Menengah dan
Rendah.