Melaksanakan 100% pengajaran & pembelajaran berdasarkan Rancangan Pelajaran Tahunan kecuali berlaku perkara-perkara yang di luar kawalan SMK Kulai Besar.

 

Memastikan pencapaian murid Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar mencapai 65% lulus keseluruhan atau peningkatan 3 % dari tahun sebelumnya dalam peperiksaan Pertengahan Tahun, Akhir Tahun, Percubaan, PMR dan SPM.

 

Memastikan 100% murid  SMK Kulai Besar mendapat Perkhidmatan Bimbingan dalam Kemahiran Belajar, Pembangunan Diri Murid, Motivasi dan Kerjaya melainkan berlaku perkara-perkara yang di luar kawalan sekolah.

 

100% aduan dan maklum balas pelanggan akan dilayan sebagaimana yang dinayatakan dalam Prosedur Kualiti Aduan dan Maklum Balas Pelanggan.