Visi

 • Memastikan warga sekolah berupaya menggunakan dan mengaplikasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran serta menjalankan tugas-tugas harian. 

 

Misi

 • Memberi peluang kepada pelajar menggunakan teknologi yang sesuai dalam setiap aspek bagi meningkatkan mutu pengalaman.
 • Memberi pelaung pelajar mengembangkan potensi diri secara optimum untuk menghadapi cabaran masa depan.
 • Menyediakan tenaga kerja untuk keperluan ekonomi semasa dan masa depan.
 • Menyediakan masyarakat Malaysia yang sentiasa peka terhadap perkembangan dan pengatahuan tentang isu-isu semasa berkaitan ICT.

 

Matlamat


Mewujudkan persekitaran teknologi maklumat dan komunikasi(ICT) bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan selaras dengan *Dasar ICT Kementerian Pendidikan Malaysia.

*(Rujukan :Pembangunan Pendidikan 2001 – 2010,Bab 8,BPPDP,Kementerian Pendidikan Malaysia,Kuala Lumpur,2002). Objektif

 

Objektif

 • Meningkatkan pembangunan dan penggunaan infrastruktur ICT di sekolah.
 • Mengaplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran.
 • Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di sekolah melalui penggunaan ICT.
 • Mewujudkan suasana learning organization di sekolah melalui program-program ICT.
 • Memantapkan pentadbiran dan pengurusan yang cekap,sistematik dan berkesan di sekolah.
 • Mewujudkan sistem pembangunan sumber manusia di sekolah untuk menangani cabaran dan keperluan perkembangan ICT dan K-ekonomi.

 

Kumpulan Sasaran

 • Kakitangan sekolah (Pentadbir,Guru dan Staf sokongan).
 • Murid-murid. 

 

Strategi Perlaksanaan

 • Menubuhkan Jawatankuasa ICT sekolah untuk menggubal dasar ICT serta merancang dan memantau pelaksanaan aktiviti ICT sekolah.
 • Jawatankuasa kerja berikut perlu di tubuhkan pada awal musim persekolahan untuk melaksanakan aktiviti ICT yang di rancang.
 • Ketua jawatankuasa akan mengenal pasti ahli Jawatankuasanya sendiri.

 

Peraturan Dalam Perlaksanaan Aktiviti Sekolah.

 • Aktiviti yang di jalankan hendaklah mematuhi peraturan,panduan dan etika berikut :-
 • Panduan keselamatan di Sekolah,
 • Panduan penggunaan peralatan infrastruktur Teknologi,
 • Etika penggunaan Internet dan Peraturan penggunaan Makmal Komputer.