Matlamat

 • Membangunkan infrastruktur ICT sekolah.
 • Menghasilkan pentadbir,guru,staf sokongan and pelajar yang celik ICT.
 • Menggunakan ICT dalam menjalankan tugas harian.

 

Objektif

 • Melahirkan guru- guru yang celik ICT dan mampu menggunakan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran.
 • Melahirkan 100% staf sokongan) yang celik ICT dan mampu menggunakan ICT dalam pentadbiran dan pengurusan sekolah.
 • Melahirkan 100 % murid-murid yang celik ICT.
 • Pelan Tindakan Perancangan
 • Menghantar guru- guru untuk menyertai kursus ICT anjuran Jabatan Pelajaran Negeri atau syarikat-syarikat swasta.
 • Latihan untuk staf sokongan (semua) oleh guru terlatih.
 • Menjalankan kelas literasi komputer untuk pelajar Tahun satu dan dua.
 • Program interaktif zoom-a (internet) untuk tahun satu hingga enam.