KEPADA SEMUA WARGA SEKOLAH SMK KULAI BESAR

VISI SEKOLAH  :  PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

 

Berikut menerangkan visi sekolah :

PENDIDIKAN BERKUALITI

 • Pengetua dan guru-guru SMK Kulai Besar perlulah  berprestasi  tinggi.
 • Infrastruktur yang lengkap dan selaras dengan keperluan pendidikan semasa.
 • Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran.
 • Penilaian dan pentaksiran  sekolah sentiasa  bertaraf global.
 • Perkongsian pintar bersama pihak berkepentingan seperti PIBG, PPD Kulaijaya dan Jabatan Pendidikan Johor secara kreatif dan inovatif.
 • Pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran bertaraf pendidikan abad 21. 

 

INSAN TERDIDIK : Modal Insan /murid

 • Mempunyai pencapaian  potensi tertinggi, mempunyai minda kelas    pertama dan bertaraf dunia.
 • Mempunyai daya juang dan daya saing yang tinggi.
 • Bermesra pembaharuan.
 • Beristiqamah dalam melaksanakan tanggungjawab.
 • Merupakan produk pendidikan yang boleh diterima di pasaran  antarabangsa.
 • Mempunyai sahsiah terpuji.

 

NEGARA SEJAHTERA:

 • Aman dan makmur
 • Kesejahteraan insan.
 • Melahirkan warganegara berpendapatan tinggi.
 • Mempunyai akses kepada pendidikan tertinggi.
 • Kuasa beli yang tinggi.
 • Menghayati hakikat kepelbagaian

 

MISI SEKOLAH :

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

 

 • Kelangsungan dan penambahbaikan status quo perkhidmatan pendidikan bertaraf dunia.

 

MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU :

 • Membangun potensi individu pada setiap   peringkat pendidikan.
 • Menyediakan pelbagai jurusan  pendidikan mengikut potensi dan minat
 • Menyediakan keperluan khas bagi  golongan yang menghadapi masalah  pembelajaran.

 

MEMENUHI ASPIRASI NEGARA :

 • Menjadi negara maju berpendapatan tinggi mengikut acuan sendiri.
 • Meletakkan tahap pencapaian pendidikan negara antara  kelompok satu pertiga  terbaik di dunia

 

KESIMPULAN

Pendidikan berkualiti akan menghasilkan  warganegara yang baik dan taat kepada   Penciptanya.

Insan terdidik mempunyai daya saing dan  daya juang yang kental.

Negara sejahtera diterjemahkan melalui  Rakyat yang bertoleransi, berakhlak mulia   dan makmur

 

HARAPAN  :  Sebagai Pengetua SMK Kulai Besar saya berharap semua warga sekolah dapat memahami dan menghayati Visi dan Misi Sekolah dan seterusnya dapat menterjemahkan dengan merancang dan melakukan aktiviti ,amalan terbaik atau  program  yang menjurus kepada pencapaian dan merealisasikan visi dan misi sekolah bagi meningkatkan lagi kecemerlangan sekolah dalam bidang akademik, sahsiah murid dan kokurikulum sekolah  .

 

Berharap juga semua pihak berkepentingan  seperti Jabatan Pendidikan Johor , PPD Kulaijaya dan semua ibu bapa murid SMK Kulai Besar /PIBG dapat memberi kerjasama dan sumbangan kepada pihak sekolah dalam merealisasikan Visi dan Misi sekolah.

 

 

ENCIK TUMIN BIN YATMAN

Pengetua

SMK Kulai Besar