SELARAS dengan ketetapan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2010 dan Pekeliling Am Kerajaan Johor Bilangan 3 Tahun 2013 iaitu cuti mingguan negeri Johor yang telah diubah kepada hari Jumaat dan Sabtu, maka waktu Pembelajaran dan Pengajaran SMK Kulai Besar telah ditetapkan seperti berikut;

 

SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR

WAKTU PEMBELAJARAN SIDANG PAGI 2017

 

HARI AHAD - KHAMIS

 

MENENGAH RENDAH (Ting 3)

 

MENENGAH ATAS (Ting. 4 & 5)

WAKTU

TEMPOH

MASA

 

WAKTU

TEMPOH

MASA

1

07.20 - 07.50

30 minit

 

1

07.20 - 07.30

10 minit

2

07.50 - 08.20

30 minit

 

2

07.30 - 08.20

40 minit

3

08.20 - 08.50

30 minit

 

3

08.20 - 08.50

40 minit

4

08.50 - 09.20

30 minit

 

4

08.50 - 09.20

40 minit

5

09.20 - 09.50

30 minit

 

5

09.20 - 9.50

40 minit

6 RMR

09.50 - 10.10

20 minit

 

9.50 - 10.20

20 minit

7

10.10 - 10.40

30 minit

 

7 RMA

10.20 - 10.40

40 minit

8

10.40 - 11.20

30 minit

 

8

10.40 - 11.20

40 minit

9

11.20 - 11.50

30 minit

 

9

11.20 - 11.50

40 minit

10

11.50 - 12.20

30 minit

 

10

11.50 - 12.20

35 minit

11

12.20 - 12.40

30 minit

 

11

12.20 - 12.40

35 minit

12

12.40 - 01.20

30 minit

 

12

12.40 - 01.20

35 minit

 

   

Catatan

 

1. Waktu pertama pada hari Ahad ialah waktu Perhimpinan Rasmi Mingguan

2. Waktu pertama pada hari Khamis ialah waktu Pengisian Rohani

3. RMR – Rehat Menengah Rendah

4. RMA – Rehat Menengah Atas

 

 

SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR

WAKTU PEMBELAJARAN SIDANG PETANG 2017

HARI AHAD

 

TINGKATAN PERALIHAN DAN 1

 

TINGKATAN 2

WAKTU

TEMPOH

MASA

 

WAKTU

TEMPOH

MASA

0

12.00 - 13.00

60 minit

 

0

12.00 - 13.00

60 minit

1

01.05 - 01.45

40 minit

 

1

01.05 - 01.45

40 minit

2

01.45 - 02.20

40 minit

 

2

01.45 - 02.20

40 minit

3

02.20 - 03.00

40 minit

 

3

02.20 - 03.00

40 minit

4 RT1

03.00 - 03.20

20 minit

 

4

03.00 - 03.40

40 minit

5

03.20 - 04.00

40 minit

 

5 RT2

03.40 - 04.00

20 minit

6

04.00 - 04.40

40 minit

 

6

04.00 - 04.40

40 minit

7

04.40 - 5.20

40 minit

 

7

04.40 - 5.20

40 minit

8

05.20 - 06.00

40 minit

 

8

05.20 - 06.00

40 minit

9

06.00 - 06.40

40 minit

 

9

06.00 - 06.40

40 minit

 

 

 

1. Waktu terakhir (9) pada hari Khamis ialah waktu Pengisian Rohani

2. RT1 – Rehat Tingkatan 1 dan Peralihan

3. RT2 – Rehat Tingkatan 2

4. Waktu 0 hanya untuk ICT