Salam BESARIANS!

Berikut dilampirkan surat pekeliling ikhtisas bil 4/1986 berkaitan Panitia Mata Pelajaran untuk makluman semua.

Terima kasih.