Besariansku Sayang Sekolahku Gemilang

 

Pengertian:

Perkataan Besarians diambil daripada perkataan besar.Ia menjadi simbolik cita-cita , pengharapan yang tinggi dan terbaik, Justeru itu Besarians merujuk kepada keseluruhan entiti SMK.Kulai Besar. Perkataan Besarians menggambarkan kesepaduan dan permuafakatan entiti  yang saling memerlukan antara satu sama lain, manakala sayang ialah perasaan yang mendalam terhadap entiti Besarian itu sendiri. Ini bermakna tahap kesepunyaan dan keberadaan warga sekolah melambangkan solidariti,insaniah dan kecemerlangan sekolah dalam semua bidang.  Besarianku Sayang adalah kemuncak kepada ketulusan budi semua warga sekolah yang ingin menzahirkan sesuatu yang terbaik untuk diri ,sekolah dan komuniti.  Manakala Sekolahku Gemilang merupakan impak terbaik sekolah seperti yang direncanakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia

Matlamat:

Menjana inspirasi dan daya penggerak secara natural kepada semua warga Besarians.

bagi menyokong dasar PPPM serta mewujudkan watak insaniah cemerlang.

 

Objektif:

1.Meningkatkan tahap kecekapan  tadbir urus SMK.Kulai Besar.

2.Meningkatkan permuafakatan tanpa prejudis.

3.Mewujudkan toleransi dan budaya penyayang dikalangan warga sekolah.

4.Memupuk rasa  bangga terhadap  sekolah. 

5.Mewujudkan daya saing dan  ketrampilan diri disemua peringkat.(murid,guru dan kakitangan)

BESARIANKU SAYANG SEKOLAHKU GEMILANG