Salam BESARIANS!

Bersama-sama ini dilampirkan template penetapan KPI panitia (headcount) 2015 untuk makluman dan tindakan seterussnya.

Terima kasih!