PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TINGKATAN 5

TAHUN 2016

 

TARIKH

WAKTU

MASA

MATA PELAJARAN

MASA MULA

KHAMIS

11 OGOS 2016

7.55 – 10.25

10.25 – 10.45

11.00 – 1.00

2 ½ JAM


2 JAM

MATEMATIK TAMBAHAN 2

REHAT

MATEMATIK TAMBAHAN 1

1


7

AHAD

14 OGOS 2016

7.55 – 10.25

10.25 – 10.45

12.00 – 1.00

2 ½ JAM


1 JAM

SEJARAH 2

REHAT

SEJARAH 1

1


9

ISNIN

15 OGOS 2016

7.55 – 10.25

10.25 – 10.45

10.50 – 1.05

2 ½ JAM


2 ¼ JAM

BAHASA MELAYU 2

REHAT

BAHASA MELAYU 1

1


7

SELASA

16 OGOS 2016

8.10 – 10.25

10.25 – 10.45

11.15 – 1.00

2 ¼ JAM


1 ¾ JAM

BAHASA INGGERIS 2

REHAT

BAHASA INGGERIS 1

2


7

RABU

17 OGOS 2016

7.55 – 10.25

10.25 – 10.45

11.45 – 1.00

2 ½ JAM


1 ¼ JAM

MATEMATIK 2

REHAT

MATEMATIK 1

1


8

KHAMIS

18 OGOS 2016

7.45 – 9.15

9.15 – 9.35

10.00 – 1.00

1 ½ JAM


3 JAM

BIOLOGI 3

REHAT

SEJARAH 3

1


4

* Perubahan masa Khamis 18 Ogos  2016 Tingkatan 5

Masa 4 – 9.35 -9.50 ; 10.25 – 10.45

AHAD

21 OGOS 2016

8.10 – 10.25

8.25 – 10.25

10.25 – 10.45

11.15 – 1.00

11.20 – 1.00

2 ¼ JAM

2 JAM


1 ¾  JAM

1J 40M

BAHASA CINA 2 / TAMIL 2

PENDIDIKAN ISLAM 1

REHAT

BAHASA CINA 1 / TAMIL 1

PENDIDIKAN ISLAM 2

2

2


7

8

 

ISNIN

22 OGOS 2016

7.55 – 10.25

7.55 – 10.25

8.25 – 10.25

10.25 – 10.45

11.45 – 1.002 ½ JAM

2 ½  JAM

2 JAM


1 ¼ JAMBIOLOGI 2

P PERAKAUNAN 2 /

EKONOMI ASAS 2

REHAT

BIOLOGI 1 /

PRINSIP PERAKAUNAN 1 /

EKONOMI ASAS 1

1

2

2


8

SELASA

23 OGOS 2016

7.55 – 10.25

10.25 – 10.45

11.45 – 1.00

11.45 – 1.00

2 ½ JAM


1 ¼  JAM

1 ¼ JAM

KIMIA 2 / SAINS 2

REHAT

KIMIA 1

SAINS 1

1


8

8

RABU

24 OGOS 2016

7.55 – 10.25

10.25 – 10.45

11.30 – 1.00

11.45 – 1.00

2 ½ JAM


1 ½   JAM

1 ¼ JAM

P MORAL / TASAWWUR  ISLAM 2

REHAT

KIMIA 3

TASAWWUR  ISLAM 1

1


7

9

KHAMIS

25 OGOS 2016

7.55 – 10.25

8.25 – 10.25

10.25 – 10.45

11.45 – 1.00

2 ½ JAM

2 JAM


1 ¼ JAM

FIZIK 2

PERDAGANGAN 2

REHAT

FIZIK 1 / PERDAGANGAN 1

1

2


9

AHAD

28 OGOS 2016

7.30 – 10.30

10.30 – 10.50

11.30 – 1.00

11.45 – 1.00

3 JAM


1 ½ JAM

1 ¼  JAM

PENDIDIKAN SENI VISUAL 2

REHAT

FIZIK 3

PENDIDIKAN SENI VISUAL 1

1


8

8

ISNIN

29 OGOS 2016

7.55 – 10.25

10.25 – 10.45

10.45 – 1.05

2 ½ JAMKESUSASTERAAN TAMIL

REHAT

PdP

1