* Modul PENDIDIKAN ISLAM dikecualikan untuk 5SS3 - 5SS6

* Sila simpan resit untuk keperluan rujukan pada masa akan datang

* Jualan adalah secara tunai. Segala pulangan jualan tidak akan dilayan