Error
  • The template for this display is not available. Please contact a Site administrator.

MOTTO SEKOLAH

 

Sesuai dengan matlamat Pendidikan dan cita-cita Negara iaitu untuk melahirkan warganegara yang 'Berguna'. Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar telah berpegang pada slogan 'BERDISIPLIN BERUSAHA DAN BERBAKTI' dalam tugas melahirkan warga yang dicita-citakan sebagaimana tersebut di atas.

Berdisiplin dan berusaha merupakan dua faktor yang paling penting bagi mencapai kejayaan dan ianya tidak boleh dipisahkan dalam kehidupan. Kejayaan seorang warga tidak lengkap tanpa kesanggupan berbakti kepada Bangsa, Negara dan Manusia sejagat  sesuai dengan tahap kejayaan yang dicapai.

Oleh itu adalah menjadi cita-cita Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar agar lepasan institusi pendidikan ini menepati matlamat pendidikan negara kita setelah melalui latihan dan didikan diperingkat sekolah.