Error
  • The template for this display is not available. Please contact a Site administrator.

LENCANA SEKOLAH

 

 

 

 

WARNA

Warna yang digunakan pada bendera dan lencana / lambang sekolah ialah kuning, biru dan rnerah.

 

Warna kuning -

Melambangkan keluhuran sekolah mendidik anak bangsa sentiasa mendokong Rukunegara dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai institusi pendidikan.

 

Warna Biru -

Sesuai dengan ahli rnasyarakat sekolah yang terdiri daripada berbilang bangsa adalah menjadi cita-cita sekolah bagi melahirkan generasi yang bersatu padu serta sentiasa rnengarnalkan pnnsip-prinsip perpaduan. Cita-cita ini dilambang pada warna biru.

 

Warna Merah -

Melambang generasi yang berilmu, cekal dan berani rnernpertahan kebenaran dan keadilan bakal dilahirkan oleh SMKKB.

 

REKA BENTUK

 

Lambang sekolah berasaskan reka bentuk mangkuk bertudung tertera singkatan SMKKB (nama sekolah), Buku, 5 Lengkang Bulatan dan Obor adalah rnerangkumi bidang ilmu dan segala aktiviti yang terdapat dan dijalankan di SMKKB sebagai persediaan bagi rnelahirkan individu yang berjaya dan rnempunyai masa depan yang gemilang.

 

Kesanggupan mencurahkan khidmat bakti kepada agama, bangsa dan negara setelah berjaya adalah menjadi cita-cita generasi kelahiran SMKKB. Oleh itu, perkatan 'BERDISIPLIN BERUSAHA DAN BERBAKTI' telah dipilih menjadi cogan kata sekolah dan ditulis pada reka bentuk piring dimana lampu menjadi asas yang kukuh bagi menjaya cita-