Error
  • The template for this display is not available. Please contact a Site administrator.

MATLAMAT SEKOLAH

 

MEMBIMBING MURID KE ARAH SAHSIAH

DAN DISIPLIN KENDIRI YANG CEMERLANG

 

BERUSAHA MENYEDIAKAN PENGURUSAN

DAN PENTADBIRAN SEKOLAH YANG BERKUALITI

DAN BERKESAN

 

BERUSAHA MEWUJUDKAN PERHUBUNGAN ANTARA

MANUSIA YANG MESRA, PENGASIH DAN PENYAYANG

 

BERUSAHA MEWUJUDKAN IKLIM PERSEKITARAN

YANG CERIA, BERSIH DAN SELAMAT

 

BERUSAHA MENINGKATKAN PRESTASI AKADEMIK

DAN PENGLIBATAN KOKURIKULUM MURID

YANG CEMERLANG